Actress Gessica Geneus Makes Her Singing Debut with ‘Nan Ou’

Gessica Geneus, who starred in ‘I Love You Anne’ and ‘Moloch Tropical,’ stunned her fans when she made her debut in singing with a new single titled ‘Nan Ou.’ The video, which you can watch above, was released on March 8, on the occasion of the International Women’s Day.

According to Le Nouvelliste, Geneus wrote the song after a chilling video of a Haitian girl being raped was posted on Social Media.

“One morning I was on Facebook and there were all these statutes of people who were talking about only one thing, this video that was circulating where a young girl was being raped. There were those who deplored the act and those who, without embarrassment, rejected the blame on the young woman,” she told Le Nouvelliste. “I was tormented, I wanted to write a text and publish it, I wanted to scream my rage. But everything seemed useless,” she added.

‘Nan ou” was written by Gessica Geneus herself and produced by BélO.

Gessica Geneus ‘Nan Ou’ Lyrics

Sa fè lontan ou pa vle di anyen.
Mwen santi nanm ou pati lwen
Anpil fwa m’ wè nou vle bouje,
la perèz fèw pè avanse
Siw gade byen chimen nou fè,
Fòw ta wè tout fòs nou genyen
Mpa ka fèl san ou,
pa lagem poukò m’ Se pa kounyea poun bay legen
Fòk ou sonje kiyès ou ye,
se pa vre ou se sous peche,
Koze sa, se yon mit li ye
Nan ou lavi grandi, se nanm ou ki nouril.

Refren
M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kèm
Istwa lanmou sa wap chèche a, se ak tè ou pou li kòmanse
M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kèm
Revolisyon sa wap chèche a se ak tèt ou pou li kòmanse.

San reflechi souvan m’ bay kòm,
san pèmisyon souvanl pran kòm.
Tankou yon byen ki san valè , mkitel detwui’l kòmsi l pat pou mwen.
Si w’ di lònè ou pa tande respè,
men poukisa ou rantre kan menm
Mwen revòlte, mwen santim bouke, mpap ret bouch be sou sa ankò.
Menm si koze yo fè nou mal,
fòn dakò sispann ipokrizi a
Pa fè kòmsiw pa konprann,
silans pap ede nou geri ansanm.

M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kèm
Istwa lanmou sa wap chèche a, se ak tè ou pou li kòmanse
M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kèm
Revolisyon sa wap chèche a se ak tèt ou pou li kòmanse.

Yo diw vanyan, Yo diw potomitan. Yo diw Yo diw…
Yo di ou se rèn, ou se lakansyèl, Yo diw ….
Pou fèw ou pa panse
Pou fèw pa vle pale
Pou fè ou pa kriye
C’est assez, c’est assez, c’est assez…

Refren
M’anvi pale avèw, poum dekouvri mystèw
Istwa lanmou sa wap chèche a, se ak tè ou pou li kòmanse
M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kèm
Zanmi sa wap chèche a Zanj wap chèche a Ewo wap chèche a gad andedan ou, se
nan ou li ye…

You May Also Like